Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wordbee Translator telt de woorden en zorgt voor een voorvertaling van alle documenten in het project die online worden vertaald.
Voor het tellen van het aantal woorden volgt u deze stappen:

  • Klik op het tabblad Aantal woorden.
  • Klik op Tel aantal woorden.
  • Op deze pagina kunt u instellen hoe woorden moeten worden geteld en hoe statistieken moeten worden weergegeven.
  • Stel de andere parameters naar wens in.
  • Klik op Ok.

OF, als u een woordentellingsprofiel heeft gemaakt, kunt u dit profiel selecteren en daarna op Ok klikken


Klik hier voor meer informatie over het maken van een woordentellingsprofiel.
Opmerking: u kunt de resultaten in een Excel-bestand exporteren door te klikken op Exporteren naar Excel.

  • No labels