Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deze stap wordt uitgevoerd wanneer uw document(en) is/zijn vertaald.
Voor het voltooien en leveren van het project volgt u deze stappen:

  • Klik op het tabblad Werk en levering
  • Klik op Voltooien
  • Klik op Aanmaken
  • Het document kan nu naar de klant worden verstuurd.


Geautomatiseerd project (Codyt)


CoDyt (Continuous and Dynamic translation) is een nieuwe term die is ontwikkeld en wordt gebruikt in Wordbee om te verwijzen naar het systeem voor geautomatiseerde projecten. Met Codyt kunt u eenvoudig projecten beheren door projectsjablonen te maken; zo worden de werkstroom en woordentelling automatisch uitgevoerd.

U kunt CoDyt gebruiken als u regelmatig een nieuwe versie van hetzelfde document moet vertalen, zoals maandelijkse of driemaandelijkse rapporten, of als u documenten van verschillende brontalen naar verschillende doeltalen moet vertalen. De doorlooptijden zijn kort en er is een goede samenwerking/medewerking voor nodig. CoDyt wordt ook gebruikt voor het vertalen van meertalige websites, webshops en e-catalogi.

  • No labels