Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Voor het maken van nieuwe opdrachten volgt u deze stappen:

 • Klik op Documenten.
 • Klik met de rechtermuisknop op de documenten die moeten worden vertaald.
 • Klik op Manage document.
 • De pagina Document & talen beheren wordt weergegeven:
 • Klik op het tabblad Opdrachten & Werkstroom. • Als u de werkstroom wilt wijzigen, klikt u op Werkstroom wijzigen.
 • Als u een leverancier wilt toewijzen aan een opdracht, klikt u op en selecteert u er een.
 • Als u wilt dat meerdere leveranciers aan de vertaling van het document werken (bijvoorbeeld), klikt u op Toepassingsgebied: Hele document aanpassen.


  • Deel het document op in zo veel delen als nodig en wijs een leverancier toe aan elk deel.
  • U moet voor elk deel een opdracht maken. Daarvoor klikt u op Werkstroom wijzigen en voegt u een vertaalopdracht toe.


 • No labels