Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

U kunt nu opgeven welke taken moeten worden uitgevoerd voor het project: vertalen, proeflezen, lay-out verzorgen, etc.
Voor het maken van een nieuwe opdracht volgt u deze stappen:

 • Klik op het tabblad Opdrachten.
 • Klik op Nieuwe opdracht.
In deze stap is de situatie afhankelijk van het aantal documenten in het project en van hoe u documenten aan uw leveranciers wilt toewijzen
Drie mogelijke scenario's:

 • Uw project bestaat uit één document en u wilt dat alle opdrachten door dezelfde leverancier worden uitgevoerd.
 • Uw project bestaat uit één document en u wilt dat de opdrachten worden uitgevoerd door meerdere leveranciers.
 • Uw project bestaat uit meerdere documenten en u wilt dat de opdrachten door één of meer leveranciers worden uitgevoerd.


 1. Scenario 1: één document  één leverancier


Het project bestaat uit één document en u wilt dat één leverancier de vertaling maakt.

 • Selecteer het document door het bijbehorende selectievakje aan te vinken en klik op OK in de rechterbovenhoek van de pagina.


 • U komt terecht op deze pagina, waar u een leverancier selecteert door te klikken op


 • Kies Kosten berekenen als u de kosten wilt berekenen en u een offerte/factuur naar de leverancier wilt versturen en selecteer of deze persoon deze kosten wel of niet kan inzien. Wanneer u alle parameters heeft ingesteld, klikt u op OK.


 1. Scenario 2: één document  meerdere leveranciers


Het project bestaat uit één document en u wilt dat meerdere leveranciers de vertaling maken.

 • Selecteer het document door het bijbehorende selectievakje aan te vinken.


 • Klik op Een document splitsen om het document te verdelen tussen meerdere leveranciers


Opmerking: zie het bijlagepictogram. Als u op dit pictogram klikt, kunt u bijlagen bijvoegen bij een document; dit kunnen schermafbeeldingen, instructies, referentiematerialen of andere zaken zijn die mogelijk nodig zijn. Dit pictogram kan worden gebruikt door de projectmanager of de leverancier, of kan worden gebruikt om documenten op te slaan die belangrijk zijn voor het gehele team dat aan het project werkt (bijvoorbeeld tussentijdse leveringen of de uiteindelijke vertaalde bestanden).

 • De volgende pagina wordt geopend:Er zijn drie subgedeeltes:

 • In Documenten en Instructies vindt u dezelfde parameters als op de vorige pagina: de taak, de instructies, de deadline... U kunt deze aanpassen of instellen als dat nog niet was gedaan.
 • In Toewijzingen kunt u het geselecteerde document opsplitsen in maximaal zes verschillende opdrachten: u kunt handmatig instellen hoeveel alinea's elke leverancier moet vertalen, of u kunt het automatisch laten splitsen door te klikken op Automatisch splitsen.
 • Voor het selecteren van de leveranciers van de verschillende opdrachten klikt u op
 • U kunt zien dat het selectievakje Kosten berekenen automatisch is aangevinkt. U kunt dan de offerte/factuur bijvoegen voor de leveranciers en ervoor kiezen of zij de kosten wel of niet mogen inzien. U kunt het vinkje weghalen uit het selectievakje als u nog niets wilt verzenden.
 • Vink het selectievakje E-mail opdrachtvoorstellen aan leveranciers aan als u wilt dat de leveranciers direct een melding krijgen van de opdrachten. Er wordt dan een e-mail verzonden naar de leveranciers met uw instructies en een link waarmee hij/zij de Wordbee Translator-interface kan openen.
 • Klik op OK als u tevreden bent met de instellingen van de verschillende parameters.


 1. Scenario 3: meerdere documenten  één of meer leveranciers


 • U wilt dat één leverancier alle documenten vertaalt:
 • Selecteer de documenten en klik op OK.


 • Volg nu de stappen van scenario 1.
 • U wilt dat meerdere leveranciers de documenten vertalen:
 • Selecteer een document en volg de stappen van scenario 2. Herhaal deze bewerking voor de andere documenten.


 • Wanneer u een opdracht heeft gemaakt, kunt u op het tabblad Kosten klikken voor een overzicht van hoeveel een opdracht u gaat kosten: • No labels