Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wanneer alle opdrachten zijn voltooid, kunt u het werk aan uw klant leveren. Hiervoor volgt u deze stappen:

  • Klik op het tabblad Status van het project


  • Onder Voltooi vertalingen klikt u op Nu afronden.


  • Het document kan nu naar de klant worden verstuurd.


  • No labels