Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • Klik op het tabblad Documenten.
 • Voor het uploaden van documenten kunt u klikken op Bestanden uploaden of u gebruikt de optie Bestanden slepen & neerzetten.
 • Selecteer een document en klik op Markeren voor vertaling.


 • Het venster Markeer documenten voor vertaling - Selecteer bestanden - Stap 1/2 wordt weergegeven: • Klik op Volgende.


 • Het venster Markeer documenten voor vertaling - Configuratie - Stap 2/2 wordt weergegeven: • Er zijn twee velden die u moet invullen:
 • Talen en werkstroom. De talen zijn de talen die zijn opgegeven in de projectdetails. U kunt ook een eerder opgestelde werkstroom selecteren. Als u geen werkstroom selecteert, kiest Wordbee voor de standaardwerkstroom.
 • Tekstextractie regels: hier geeft u aan hoe de tekst moet worden geëxtraheerd uit het document. De regelset Default is standaard geselecteerd. Klik op het pijltje naar beneden om andere opties te bekijken.
 • Klik op OK.
 • Het groene vinkje en de ster geven aan dat uw document klaar is om online te kunnen worden vertaald.

 • No labels