Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataHet paneel Vertalingen vindenHet navigatiemenuDe statusbalkHet paneel Informatie over segment
Het paneel KwaliteitsbewakingHet paneel Document bekijken


paneelHet brontaalpaneelHet doeltaalpaneel
Hoe open ik de vertaalinterface??
Als projectmanager kunt u de vertaalinterface om verschillende redenen open, bijvoorbeeld om te vertalen of reviseren. Het kan ook zo zijn dat u opdrachten heeft gemaakt en toegewezen aan leveranciers, en u de werkvoortgang wilt bekijken.
De Wordbee-vertaalinterface openen:

 • In het geval van een standaard project:
 • Klik op het tabblad Werk & levering in uw Wordbee Translator-werkruimte.
 • Klik op Werk bekijken.


U kunt de vertaalinterface ook op andere manieren openen:

 • Klik op het tabblad Documenten. Klik met de rechtermuisknop op het document dat moet worden vertaald en klik op View segments. • In het geval van een CoDyt-project:
 • Ga naar het tabblad Documenten. Klik met de rechtermuisknop op het document dat moet worden vertaald en klik op View segments.


De verschillende panelen:
Het brontaalpaneel

In dit paneel worden de oorspronkelijke segmenten weergegeven die door de klant zijn aangeleverd.
Aan de linkerkant van het paneel ziet u:

 • Het segmentnummer.
 • Alle talen bekijken/bewerken: Hiermee kunt u de bron- en doeltaal wijzigen. U kunt echter slechts kleine wijzigingen aanbrengen in de brontekst. Als er een grote wijziging nodig is, exporteert u het document in MS Word-indeling, bewerkt u het en importeert u het weer naar Wordbee.
  • 110% (in context) match ten opzichte van een vorige documentversie.

   

 • 100% match ten opzichte van een vorige documentversie.
 • 110% (in context) match op basis van voorvertaling.
 • 100% match op basis van voorvertaling.
  • <100% match op basis van voorvertaling.

   

 • Machinevertaling (Google, Microsoft, Reverso...).
  • Vertaling door mensen.

   

 • Automatisch gecorrigeerd door het hulpprogramma Controleren of Kwaliteitsbewaking.
 • Statusweergave (rood, groen, of wit).
 • Deze knop staat in de linkeronderhoek . Deze functie is handig als er een of meer segmenten zijn die vaker worden herhaald. U hoeft het segment dan niet steeds opnieuw te vertalen, maar u schakelt Auto propagate in, vertaalt het segment één keer en dan vult Wordbee automatisch overal in het document de andere overeenkomende segmenten in.


Het doeltaalpaneel


Dit is het paneel waarin u werkt. Sommige segmenten kunnen al voorvertaald zijn als u gebruik hebt gemaakt van taalkundige bronnen (vertaalgeheugens...). Perfecte voorvertalingen worden in het blauw weergegeven, exacte voorvertalingen in het groen en fuzzy voorvertalingen in het rood.
Wanneer u begint met het vertalen van een segment, verschijnt er in de rechterbovenhoek een deel van een oranje cirkel.


Klik hierop om een van de onderstaande opties te selecteren. Deze opties gaan alleen op voor het geselecteerde segment:


Pictogram

Functie


Omschrijving

Undo (ongedaan maken)


Hiermee wordt de wijziging die als laatste is toegepast op het segment ongedaan gemaakt.

Redo (opnieuw uitvoeren)


Hiermee wordt de bewerking herhaald die als laatste is toegepast, maar daarna weer ongedaan is gemaakt.

Huidige segment splitsen of samenvoegen


Hiermee kunnen verschillende segmenten handmatig worden gesplitst of samengevoegd. U kunt alleen segmenten samenvoegen die deel uitmaken van dezelfde alinea.

Bepaal beperkingen van segment


Hiermee wordt de grootte van een segment beperkt tot een bepaald aantal pixels. Dit is interessant voor het lokaliseren van interfaces of andere applicaties waarvoor groottelimieten gelden.

Segment vergrendelen


Als een segment is vergrendeld, kan het niet meer worden bewerkt.

Inline tags van bron kopiëren naar doel


Hiermee worden de tags van het bronsegment gekopieerd naar het doelsegment (de tekst zelf wordt niet gekopieerd). Deze functie wordt meestal gebruikt bij het vertalen van HTML-pagina's.

Brontekst kopiëren naar doel


Hiermee wordt de inhoud van het bronsegment gekopieerd naar het doelsegment.

Tags invoegen


Hiermee voegt u tags in in het vertaalde segment. Deze functie wordt meestal gebruikt bij het vertalen van HTML-pagina's.

 

Automatisch vertalen


Hiermee wordt het bronsegment vertaald met behulp van een machinevertaling. Het resultaat wordt door Wordbee Translator automatisch ingevoegd in het aanpassingsvenster.

Een symbool of een speciaal teken invoegen


Met deze opdracht kunt u het venster met speciale tekens openen. Hier vindt u tekens die u niet vanaf uw toetsenbord kunt invoeren.

 

Doorgeven van vertaling


Als het segment dat u vertaalt op precies dezelfde manier wordt herhaald in het document, gebruikt Wordbee deze vertaling ook voor de andere herhaalde segmenten als exacte voorvertaling.

 

Tekstrevisies bekijken


Hiermee wordt extra informatie weergegeven in het paneel Informatie over segment.

 

Huidige segment toevoegen aan bron


Hiermee worden de bron- en doelsegmenten toegevoegd aan het paneel Informatie over segment.


Het pictogram aan de rechterkant van het doeltaalpaneel:

Pictogram


Functie


Omschrijving

Bladwijzers


Bladwijzers zijn handig om aan te geven waar u bent gebleven zodat u later weer verder kunt op de plaats waar u was gestopt. Als u samenwerkt, geven deze markeringen u de mogelijkheid om met uw revisoren of klanten te communiceren. U heeft blauwe en rode bladwijzers tot uw beschikking.

Groottebeperkingen


Gebruik dit pictogram (Beperkingen voor tekstgrootte bekijken) om de omvang van uw vertaalde segment te beperken.
Om uzelf ervan te verzekeren dat u binnen de gestelde beperkingen werkt, klikt u nogmaals op het pictogram Beperkingen voor tekstgrootte bekijken om de vertaalde tekst weer te geven binnen het restrictievenster.
Als blijkt dat u de limiet heeft overschreden, kunt u altijd uw vertaling herformuleren om de omvang aan te passen. U kunt ook een opmerking toevoegen en een alternatief voorstellen.


Informatie over segment


Klik op dit pictogram om het paneel Informatie over segment weer te geven (zie hieronder).

Opmerkingen bekijken/toevoegen


Klik op dit pictogram om het paneel Comments & Discussion (Opmerkingen en discussie) te openen (zie hieronder).
Wanneer een opmerking is toegevoegd aan een segment, wordt de tekstballon oranje .

De statusbalkDeze balk kan worden gebruikt om de volgende acties uit te voeren:Pictogram


FunctieOmschrijving

Statistieken


Wanneer u op deze knop drukt, wordt het scherm Werkvordering in het document weergegeven. Dit scherm bevat de volgende onderdelen:

 • Totaal: het aantal segmenten dat het document bevat.
 • Vertaling: donkerblauw = vertaling door mensen, lichtblauw = exacte voorvertaling, lichtgrijs = fuzzy voorvertaling.
 • Validatie: percentage van de tekst die is gevalideerd.
 • Te vertalen: het aantal segmenten dat moet worden vertaald.
 • Corrigeren: het aantal segmenten dat moet worden gecorrigeerd.
 • Laatste wijziging: datum waarop de laatste wijziging is aangebracht
 • Laatste opmerking: datum waarop de laatste opmerking is toegevoegd
Xliff/Word


Wordbee biedt de mogelijkheid om offline aan uw vertaling of revisie te werken. Dit betekent dat u andere vertaalprogramma's (bijvoorbeeld programma's waar geen internetverbinding voor nodig is) kunt gebruiken om aan de vertaling te werken, terwijl u de werkstromen blijft beheren in Wordbee. U kunt documenten als Xliff- of MS Word-document exporteren.

Klik om witruimtes te tonen/verbergen


Klik op dit pictogram als u de witruimtes in de segmenten wilt weergeven of verbergen.


Uw voorkeur configureren


Klik hierop om de volgende parameters in te stellen:

 • Algemeen:: hier kunt u opgeven hoe Wordbee Translator omgaat met automatische vertalingen en automatisch opslaan.
 • Snelkoppelingen: hier kunt u uw voorkeurssnelkoppelingen opgeven.
 • Kleuren & Styles: hier kunt u de kleur van de tekst, het lettertype en de stijl van het brontaalpaneel, het doeltaalpaneel en de vertaalgeheugens aanpassen.
 • Editor-indeling: hier kunt u selecteren hoe de verschillende panelen worden weergegeven.Het navigatiemenu


Het navigatiemenu boven aan het scherm bestaat uit drie onderdelen:

 • Linkerdeel:Pictogram

Functie


Omschrijving

Opslaan


Klik op de knop Opslaan om een exemplaar van uw huidige vertaling op te slaan.

Vernieuwen


Omdat Wordbee is gebaseerd op webtechnologie, komt wat op deze pagina wordt weergegeven mogelijk niet volledig overeen met wat is opgeslagen op de hoofdserver. Als u denkt dat u dit probleem mogelijk ervaart, klikt u op Vernieuwen.

Controleren


 • Met deze applicatie kunt u snelle controles uitvoeren. Vink de selectievakjes aan die overeenkomen met de zaken die u wilt controleren en klik op Controleren.
 • U kunt ook geavanceerde QA-controles uitvoeren. Klik op


  U kunt het standaardprofiel gebruiken of het aanpassen.

Inzien


Wanneer u op deze knop klikt, wordt het paneel Document bekijken weergegeven.


 • Gedeelte in het midden:Pictogram

Functie


Omschrijving

Zoeken/Vervangen


Klik op deze knop om een woord of segment te zoeken in de doeltaal (of brontaal) en het te vervangen.

Filter


Met deze knop kunt u de segmenten filteren.

Acties


Met deze knop kunt u de volgende acties uitvoeren; deze acties worden alleen toegepast op de gefilterde segmenten.
Alle nog niet bewerkte vertalingen worden vervangen door de brontekst. Denk er wel aan dat deze actie niet kan worden teruggedraaid!
U selecteert welke status (groen = gevalideerd, rood = vertaling ontbreekt of is niet gevalideerd) u wilt toepassen op ALLE segmenten.
 U selecteert welke bladwijzer (grijs, blauw of rood) u wilt toepassen op ALLE segmenten.
 U kiest ervoor om de segmenten te vergrendelen of ontgrendelen.


 • Rechtergedeelte:Pictogram

Functie


Beschrijving

Spellingscontrole


Met dit hulpprogramma kunt u een taal selecteren en een spellingscontrole uitvoeren.

Revisies


Wanneer u op deze knop klikt, wordt een rapport weergegeven over de kwaliteit van de vertaling.

Kenmerk


Klik op deze knop om het referentiemateriaal te bekijken dat bij het document is gevoegd.

Teken invoegen


Klik op deze knop om het venster met speciale tekens te openen.Het paneel Vertalingen vinden


Hierin kunt u de volgende tabbladen vinden:

 • Geheugens:

Hier heeft u toegang tot alle taalkundige bronnen die zijn gekoppeld aan het document (vertaalgeheugen, terminologiedatabase, etc.) U kunt deze functie gebruiken om naar een woord, zinsgedeelte of zin te zoeken.

 • Woordenboeken:

Als u in de taalkundige bronnen geen vertaling voor een bepaalde term kunt vinden, kunt u de openbare en privéwoordenboeken van Wordbee Translator raadplegen.

 • Machinevertaling:

Als u wilt dat computersoftware een segment voorvertaalt:

 • Klik op Machinevertaling.
 • De tekst van het segment waar u mee bezig bent, verschijnt automatisch in het vak Voer tekst in.
 • Klik op Vertalen. Hiermee kunt u beter inzicht krijgen in wat de tekst betekent. Als u het eens bent met de vertaling, kunt u de tekst in het segment plakken door te klikken op .


Het paneel Comments & Discussion


In dit paneel kunt u opmerkingen invoeren en berichten uitwisselen met de projectmanager, reviewer en anderen die betrekking hebben tot het document of een bepaald segment.
Het paneel Kwaliteitsbewaking


In dit paneel kunt u de resultaten van QA-controles bekijken. U kunt een QA-controle uitvoeren door in het navigatiemenu te klikken op Controleren en daarna te klikken op
Het paneel Informatie over segment


Dit paneel biedt belangrijke informatie over het segment waar u op dat moment aan werkt. U vindt hier twee tabbladen:

 • Revisies: vanaf dit tabblad kunt u alle vertalingen/revisies zien die worden of zijn uitgevoerd door alle gebruikers die deelnemen aan de opdracht. Als er bijvoorbeeld twee gebruikers zijn die wijzigingen hebben aangebracht aan een segment, ziet u het volgende: De bewerkingen van beide gebruikers (track changes), hun namen, hun bedrijfsgegevens, de bewerkingsdatum en de taak van elke gebruiker.
 • Details: hier vindt u de naam van het project, de naam van het document, de opmerkingen die bij het geselecteerde segment zijn toegevoegd en een overzicht van de taalkundige bronnen voor het project. U kunt ook de pagina Projectinstellingen openen door te klikken op dit pictogram naast de projectnaam. U kunt ook op dit pictogram naast de documentnaam klikken om deze pagina te openen. Onder Status and flags vindt u informatie over: de segmentstatus (geen, groen of rood) en de bladwijzer van het segment (geen, rood of blauw). Met deze pictogrammen kan de status direct worden gewijzigd, zonder terug te keren naar het segment. De opmerkings- en vergrendelingsopties zijn een handige toevoeging aan de overige informatie.


Het paneel Document bekijken


Dit paneel kan ook worden geactiveerd door op de knop Inzien ( ) te klikken in het navigatiemenu. U gebruikt dit paneel om een voorbeeld te bekijken van het originele document, van de vertaalde segmenten of van alle segmenten in het document.
Hoe rond ik een vertaling af?

 • In het geval van een standaard project:

Wanneer alle opdrachten zijn voltooid:

 • Ga naar uw Wordbee Translator-werkplaats.
 • Klik op het tabblad Werk en levering van het project.
 • Klik op Voltooien en daarna op Aanmaken. Het document is nu voltooid en kan worden gedownload.


Rechts staan drie statusindicators . De eerste indicator geeft aan dat er opdrachten zijn gemaakt voor het document, de tweede geeft aan het dat vertaalde bestand is gecontroleerd in de vertaalinterface en dat er geen fouten zijn en de derde geeft aan dat het document is voltooid en kan worden gedownload.

 • Onder VERTAALD DOCUMENT klikt u op het document en vervolgens op Download bestand. U kunt het daarna naar uw klant versturen.


 • In het geval van een CoDyt-project:
 • Klik op het tabblad Samenvatting van het project


 • Onder Vertalingen voltooien klikt u op Nu voltooien.


 • Het document kan nu naar de klant worden verstuurd.
 • No labels