Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


  • Houd uw muisaanwijzer op het tabblad Projecten in de menubalk en selecteer Nieuw Codyt Project.


  • Vul de gegevens in.

Opmerkingen over de velden:
Taal/talen: hier kunt u zo veel talen opgeven als nodig is. U kunt voor CoDyt-projecten meerdere brontalen en meerdere doeltalen gebruiken.
Taken: dit veld wordt niet weergegeven op deze pagina omdat u voor CoDyt-projecten geen taken hoeft te kiezen; deze zijn al ingesteld. U hoeft ze alleen maar toe te wijzen.
Profiel woordentelling: selecteer het gewenste woordentellingsprofiel. Klik hier voor meer informatie over het maken van een woordentellingsprofiel.
Voor informatie over de andere velden, ziet u hoofdstuk 1) Het tabblad Nieuwe project details invullen.

  • Klik op Sla op & Ga verder.

Opmerking: als u taalkundige bronnen wilt toevoegen voor uw project, volgt u de volgende stap; als dat niet hoeft, gaat u door naar hoodfstuk 3) Documenten uploaden.

  • No labels